Ponosni generalni zastupnik za Republiku Hrvatsku

Elektroinstalacije

 • izrada i projektiranje elektroinstalacija stambenih i poslovnih objekata
 • izrada elektroinstalacija industrijskih objekata
 • izrada elektroinstalacija stambenih objekata
 • projektiranje, izrada i šemiranje razvodnih napojnih ormara
 • hitne intervencije

Dugogodišnje iskustvo i kvalificirano osoblje su garancija kvalitetne i kompletne usluge unutar ove djelatnosti.

Solarna energija

 • projektiranje solarnih sustava on grid i off grid
 • izrada solarnih sustava na privatnim i poslovnim objektima

Vatrodojava

 • detaljno projektiranje sukladno  sigurnosnim normama
 • izrada konvencionalnih te analogno-adresabilnih sustava vatrodojave
 • obezbjeđeno redovno zakonsko održavanje sustava

Videonadzor

 • projektiranje i instaliranje profesionalnih sustava video nadzora
 • osigurano održavanje sustava