Vatrodojava

Vatrodojavni sustavi u osnovi mogu biti koncipirani kao  analogno-adresabilni sustavi vatrodojave  ili kao jedan ili više samostojećih vatrodojavnih detektora koji se najčešće mogu naći u manjim objektima, stanovima, trgovinama i slično. Ti sustavi služe za ranu detekciju požara koja je ključna za zaštitu ljudskih života i materijalnih dobara. U tu svrhu Vam možemo ponuditi vrhunske i potpuno profesionalne sustave vatrodojave.

  • Prokektiranje sustava za dojavu požara
  • Nabavku i isporuku opreme
  • Montažu, ispitivanje i puštanje u rad sustava
  • Redovite preglede sustava sukladno važećim zakonskim propisima
  • Servisiranje i održavanje sustava za dojavu požara